Nội thất chung cư NTC1407
Nội thất chung cư NTC1407

Chủ đầu tư: Anh An

Địa điểm: Hà Nội

Phong cách: Tân cổ điển

Năm thi công: 2014

Mặt tiền:

Chiều sâu:

Nội thất chung cư NTC1406
Nội thất chung cư NTC1406

Chủ đầu tư: Chị Thủy

Địa điểm: Hà Nội

Phong cách: Hiện đại

Năm thi công: 2014

Mặt tiền:

Chiều sâu:

Nội thất chung cư NTC1405
Nội thất chung cư NTC1405

Chủ đầu tư: Vợ chồng anh Đăng

Địa điểm: Hà Nội

Phong cách: Hiện đại

Năm thi công: 2014

Mặt tiền:

Chiều sâu:

Nội thất chung cư NTC1403
Nội thất chung cư NTC1403

Chủ đầu tư: Anh Sơn

Địa điểm: Hà Nội

Phong cách: Hiện đại

Năm thi công: 2014

Mặt tiền:

Chiều sâu:

Nội thất chung cư NTC1401
Nội thất chung cư NTC1401

Chủ đầu tư: Vợ chồng chị Khánh Ly

Địa điểm: Hòa Binh

Phong cách: Hiện đại

Năm thi công: 2014

Mặt tiền:

Chiều sâu:

12