Tuyển dụng Kiến Trúc Sư đi làm tháng 12/2017
Nhằm đáp ứng nhu cầu thiết kế kiến trúc của khách hàng Công ty cổ phần kiến trúc Vinavic mong muốn tuyển dụng vị trí Kiến trúc sư. Các bạn

Tuyển dụng sinh viên thực tập kiến trúc sư cầm tay chỉ việc tháng 6/2017
Tuyển dụng sinh viên thực tập kiến trúc đi làm ngay tháng 06/2017. Thông tin Số lượng tuyển dụng: 05 sinh viên học việc Mô tả công việc: + Hỗ

Tuyển dụng kỹ sư kết cấu
Nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng Công ty cổ phần kiến trúc Vinavic Việt Nam mong muốn tuyển dụng vị trí kỹ sư kết cấu. Các bạn quan