Hỏi đáp: Đất trồng cây lâu năm có được xây nhà không

Tin tức nhà đẹp
0
2823
quynh - 24/01/2024

Đất trồng cây lâu năm là một loại đất chuyên dùng để trồng các loại cây lâu năm như cây ăn quả, cây công nghiệp, cây rừng, cây dược liệu... Theo quy định tại Điều 17, Khoản 1, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, đất trồng cây lâu năm không được sử dụng vào mục đích khác ngoài việc trồng cây. Vì vậy, theo nguyên tắc, đất trồng cây lâu năm không được phép xây nhà.

Đất trồng cây lâu năm có được xây nhà không

Đất trồng cây lâu năm có được xây nhà không?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, đất trồng cây lâu năm thuộc nhóm đất nông nghiệp, không có mục đích để ở. Do đó, hộ gia đình, cá nhân không được phép xây dựng nhà ở trên đất trồng cây lâu năm.

Cụ thể, tại Khoản 1 Điều 10 Luật Đất đai 2013 quy định: "Đất trồng cây lâu năm là đất sử dụng để trồng cây lâu năm (từ 5 năm trở lên)."

Tại Điều 57 Luật Đất đai 2013 quy định về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó có quy định về chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất ở. Theo đó, hộ gia đình, cá nhân muốn chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất ở thì phải thực hiện thủ tục xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, nếu muốn xây nhà trên đất trồng cây lâu năm, hộ gia đình, cá nhân phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở. Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân mới được tiến hành xây dựng nhà ở.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tự ý xây nhà trên đất trồng cây hàng năm mà chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Điều kiện để xây nhà trên đất trồng cây lâu năm

Theo quy định tại Điều 17, Khoản 1, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, để được làm nhà trên đất trồng cây lâu năm, cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

Đất do Nhà nước giao quyền sử dụng cho cá nhân, tổ chức

 • Điều này có nghĩa là chỉ có các đất trồng cây lâu năm do Nhà nước giao quyền sử dụng mới được phép xây dựng. Các loại đất khác như đất riêng, đất thuê, đất cho thuê... không được phép xây dựng trên đất trồng cây lâu năm.

Diện tích phải đủ lớn để đảm bảo mục đích sử dụng

 • Theo quy định tại Điều 18, Khoản 2, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, diện tích đất trồng cây lâu năm tối thiểu phải đạt 0,3 ha đối với cây ăn quả và 0,5 ha đối với các loại cây khác. Vì vậy, nếu diện tích đất trồng cây lâu năm không đủ lớn thì không được phép xây dựng.
Diện tích đủ lớn để đảm bảo mục đích sử dụng
Diện tích đủ lớn để đảm bảo mục đích sử dụng

Vị trí phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương

 • Trước khi xin phép xây dựng trên đất trồng cây lâu năm, chủ sử dụng đất cần phải kiểm tra kỹ quy hoạch sử dụng đất của địa phương để đảm bảo rằng vị trí đất trồng cây lâu năm không thuộc khu vực có quy hoạch sử dụng đất khác. Nếu vị trí đất trồng cây lâu năm không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất hiện tại, chủ sử dụng đất cần phải làm thủ tục điều chỉnh quy hoạch trước khi xin phép xây dựng.

Chủ sử dụng đất phải có đủ khả năng tài chính để xây dựng nhà

 • Việc xây dựng trên đất trồng cây lâu năm cũng đòi hỏi một khoản chi phí không nhỏ. Do đó, chủ sử dụng đất cần phải có đủ khả năng tài chính để xây dựng nhà trên đất này.

Phải được sự đồng ý của cơ quan chức năng có thẩm quyền

 • Trước khi xin phép xây dựng trên đất trồng cây lâu năm, chủ sử dụng đất cần phải có sự đồng ý của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Điều này giúp đảm bảo việc xây dựng không ảnh hưởng đến mục đích sử dụng đất và các hoạt động trồng cây lâu năm khác.

Quy định về việc xây dựng trên đất trồng cây lâu năm

Việc xây nhà trên đất trồng cây hàng năm cũng phải tuân thủ các quy định sau:

Chủ sử dụng đất phải xin phép cơ quan chức năng có thẩm quyền trước khi xây dựng.

 • Trước khi tiến hành xây dựng trên đất trồng cây lâu năm, chủ sử dụng đất cần phải xin phép cơ quan chức năng có thẩm quyền. Thủ tục xin phép này giúp đảm bảo việc xây dựng được thực hiện đúng quy định và không gây ảnh hưởng đến mục đích sử dụng đất.

Diện tích xây dựng không được vượt quá 5% diện tích đất trồng cây lâu năm.

 • Theo quy định tại Điều 18, Khoản 3, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, diện tích xây dựng trên đất trồng cây lâu năm không được vượt quá 5% diện tích đất trồng cây lâu năm. Điều này nhằm đảm bảo rằng việc xây dựng không làm giảm diện tích đất trồng cây lâu năm và không ảnh hưởng đến hoạt động trồng cây.
Diện tích xây nhà không được vượt quá 5% diện tích đất trồng cây lâu năm.
Diện tích xây nhà không được vượt quá 5% diện tích đất trồng cây lâu năm.

Xem thêm: Có được xây nhà trên đất nông nghiệp hay không?

Công trình xây dựng phải đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng, mỹ quan và an toàn.

 • Việc xây dựng trên đất trồng cây lâu năm cũng phải tuân thủ các tiêu chuẩn về chất lượng, mỹ quan và an toàn như các công trình xây dựng khác. Chủ sử dụng đất cần phải đảm bảo rằng công trình xây dựng không gây ảnh hưởng đến môi trường và hoạt động trồng cây lâu năm.

Chủ sử dụng đất phải trồng lại cây lâu năm sau khi xây dựng công trình.

 • Sau khi hoàn thành công trình xây dựng, chủ sử dụng đất phải trồng lại cây lâu năm để bù đắp cho diện tích đất bị chiếm dụng. Điều này giúp đảm bảo diện tích đất trồng cây lâu năm không bị giảm đi và các hoạt động trồng cây vẫn được tiếp tục thực hiện.

Các trường hợp được miễn phép xây dựng trên đất trồng cây lâu năm

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 18, Khoản 4, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, có một số trường hợp được miễn phép xây dựng trên đất trồng cây lâu năm. Cụ thể như sau:

 • Công trình xây dựng là công trình quốc phòng, an ninh, công trình phục vụ quốc phòng, an ninh;
 • Công trình xây dựng là công trình cấp thiết phục vụ cho đời sống của người dân trong khu vực nông thôn;
 • Công trình xây dựng là công trình cấp thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân trong khu vực nông thôn.

Tuy nhiên, các trường hợp được miễn phép xây dựng trên đất trồng cây lâu năm cần phải được cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét và phê duyệt. Đồng thời, chủ sử dụng đất cũng phải đảm bảo các điều kiện và quy định khác khi xin phép xây dựng trên đất trồng cây lâu năm.

Các giấy tờ cần thiết khi xin phép xây dựng trên đất trồng cây lâu năm

Khi xin phép xây dựng trên đất trồng cây lâu năm, chủ sử dụng đất cần phải chuẩn bị các giấy tờ sau:

Cần có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm
Cần có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất...);
 • Giấy tờ xác nhận của cơ quan chức năng có thẩm quyền về việc đáp ứng các điều kiện để được xây dựng trên đất trồng cây lâu năm;
 • Bản vẽ thiết kế công trình xây dựng trên đất trồng cây lâu năm;
 • Bản cam kết của chủ sử dụng đất về việc tuân thủ các quy định về xây dựng trên đất trồng cây lâu năm.

Hướng dẫn xin phép xây dựng trên đất trồng cây lâu năm

Để xin phép xây dựng trên đất trồng cây lâu năm, chủ sử dụng đất cần thực hiện các bước sau:

 1. Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và hồ sơ theo quy định.
 2. Nộp hồ sơ và giấy tờ tại cơ quan chức năng có thẩm quyền.
 3. Chờ cơ quan chức năng xem xét, kiểm tra và phê duyệt hồ sơ.
 4. Sau khi được phê duyệt, chủ sử dụng đất có thể tiến hành xây dựng công trình trên đất trồng cây lâu năm.

Như vậy, để xây nhà đất trồng cây lâu năm, chủ sử dụng đất cần phải tuân thủ các quy định và điều kiện quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Việc này giúp đảm bảo việc xây dựng không ảnh hưởng đến mục đích sử dụng đất và hoạt động trồng cây lâu năm. Đồng thời, chủ sử dụng đất cũng cần phải có đủ khả năng tài chính và sự đồng ý của cơ quan chức năng có thẩm quyền trước khi xin phép xây dựng. Nếu bạn có nhu cầu xây dựng trên đất trồng cây lâu năm, hãy tham khảo kỹ các quy định và hướng dẫn trên để đảm bảo việc xây dựng được thực hiện đúng quy định và không gây rắc rối trong quá trình xin phép.

Tham khảo thêm: Hỏi đáp: Đất vườn có được xây nhà không?

By https://vinavic.vn/
https://vinavic.vn/

Đánh giá - Bình luận
0 bình luận, đánh giá về Hỏi đáp: Đất trồng cây lâu năm có được xây nhà không
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Phong thủy
Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn!
0.11295 sec| 2439.133 kb