Tư vấn giám sát xây dựng là gì? Nhiệm vụ của tư vấn giám sát

Cẩm nang xây nhà
0
431
huyen - 21/12/2023

Tư vấn giám sát là một bộ phận không thể tách rời khi tiến hành công tác xây dựng. Đặc biệt đối với những chủ đầu tư ít biết về chuyên môn thì tư vấn giám sát xây dựng đóng vai trò như một người bảo vệ, bảo đảm những quyền lợi tối đa và chất lượng cho chủ đầu tư và công trình.

Tư vấn giám sát xây dựng làm gì?

Tư vấn giám sát xây dựng là công việc giám sát quá trình thi công xây dựng theo nội dung hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư, bao gồm: giám sát công tác thi công, lắp đặt thiết bị mới vào công trình, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, bảo hành, bảo trì công trình.

Tư vấn giám sát là một bộ phận không thể tách rời khi tiến hành công tác xây dựng
Tư vấn giám sát xây dựng là công việc giám sát quá trình thi công

Thông thường, tư vấn giám sát sẽ bao gồm những hoạt động sau:

 • Nghiệm thu xác nhận công trình đã thi công bảo đảm đúng thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng và bảo đảm chất lượng và tiến độ.
 • Yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện theo đúng điều khoản trên hợp đồng.
 • Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu cầu chất lượng
 • Đề xuất với Chủ đầu tư công trình những bất hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi
Tư vấn giám sát là một bộ phận không thể tách rời khi tiến hành công tác xây dựng
Tư vấn giám sát nghiệm thu xác nhận công trình đã thi công đúng thiết kế

Nhiệm vụ của tư vấn giám sát xây dựng

Tư vấn giám sát xây dựng đóng vai trò quan trọng đảm bảo chất lượng, an toàn và tiến độ thi công công trình. Quy trình giám sát thi công xây dựng cần chặt chẽ, phát hiện và đề xuất biện pháp khắc phục kịp thời những sai sót, vi phạm.

Tư vấn giám sát là một bộ phận không thể tách rời khi tiến hành công tác xây dựng
Nhiệm vụ của tư vấn giám sát xây dựng

Theo đó nhiệm vụ của tư vấn giám sát công trình sẽ bao gồm những công việc sau đây: 

 • Giám sát chất lượng công trình: Đảm bảo các hạng mục công trình được thi công theo đúng kỹ thuật so với bản vẽ thiết kế
 • Giám sát về khối lượng, giá thành nguyên vật liệu: Theo dõi, thống kê số lượng đầu vào, đầu ra vật tư và vật liệu theo đúng tiến độ công trình
 • Giám sát tiến độ: Đảm bảo công trình thực hiện theo đúng tiến độ đề ra từng giai đoạn, hạng mục
 • Giám sát về an toàn lao động: Đảm bảo đơn vị thi công trang bị đầy đủ các trang thiết bị, đồng phục theo tiêu chuẩn an toàn lao động
 • Giám sát vệ sinh môi trường: Giám sát, bảo đảm các vấn đề về vệ sinh môi trường không để ảnh hưởng tới các khu vực xây dựng lân cận.
Tư vấn giám sát là một bộ phận không thể tách rời khi tiến hành công tác xây dựng
Giám sát đảm bảo công trình thực hiện theo đúng tiến độ đề ra từng giai đoạn

Quyền hạn và trách nhiệm của tư vấn giám sát xây dựng

Quyền hạn của tư vấn giám sát xây dựng

Theo quy định của Luật Xây dựng năm 2020, tư vấn giám sát công trình được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tư vấn giám sát công trình xây dựng và có các quyền hạn bao gồm: 

 • Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến công trình để phục vụ cho việc giám sát.
 • Yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện đúng thiết kế được duyệt tiêu chuẩn, tạm dừng thi công khi phát hiện có sai sót, vi phạm.
 • Ý kiến của Tư vấn giám sát ghi trong nhật ký công trình là một yêu cầu bắt buộc các đơn vị thi công phải xem xét giải quyết thỏa đáng, kịp thời.
 • Yêu cầu nhà thầu xây dựng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn,  môi trường trong quá trình thi công.
 • Từ chối nghiệm thu công trình, hạng mục công trình khi không đảm bảo chất lượng, an toàn
Tư vấn giám sát là một bộ phận không thể tách rời khi tiến hành công tác xây dựng
Quyền hạn của tư vấn giám sát xây dựng

Trách nhiệm của tư vấn giám sát xây dựng 

Tư vấn giám sát có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng, an toàn công trình xây dựng. Do đó, tư vấn giám sát có những trách nhiệm sau: 

 • Báo cáo kịp thời cho chủ đầu tư về những sai khác, vi phạm so với thiết kế xây dựng, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng, biện pháp thi công
 • Giám sát đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công.
 • Tham gia nghiệm thu công trình, hạng mục công trình cùng với nhà thầu thi công xây dựng và chủ đầu tư.
 • Thực hiện giám sát theo đúng nội dung hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về những vi phạm trong quá trình thực hiện giám sát xây dựng.
Tư vấn giám sát là một bộ phận không thể tách rời khi tiến hành công tác xây dựng
Trách nhiệm của tư vấn giám sát xây dựng 

Làm tư vấn giám sát xây dựng cần những yêu cầu gì?

Để có thể trở thành tư vấn giám sát xây dựng trước hết bạn cần phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản:

 • Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát đối với lĩnh vực xây dựng
 • Tham gia các lớp bồi dưỡng giám sát thi công công trình dành cho những người chuyên nghiệp
 • Nắm vững kiến thức về hệ thống quy trình giám sát thi công theo tiêu chuẩn quy định
 • Nắm vững các văn bản, quy phạm pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản của Nhà nước
Tư vấn giám sát là một bộ phận không thể tách rời khi tiến hành công tác xây dựng
Làm tư vấn giám sát xây dựng cần những yêu cầu gì?
 • Có hiểu biết tốt về tiêu chuẩn kỹ thuật, công tác xây lắp
 • Nắm vững chắc nội dung hồ sơ thiết kế được phê duyệt, các điều kiện kỹ thuật riêng áp dụng cho các hạng mục
 • Trung thực, tận tâm, có trách nhiệm trong việc giám sát
 • Có khả năng phân tích và đánh giá chất lượng công trình được hoàn thành

Ngoài những chứng chỉ, bằng cấp chuyên môn liên quan đến ngành nghề thì bạn cũng cần phải có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương. Đồng thời bạn phải đọc được bản vẽ thiết kế và sử dụng các phần mềm kỹ thuật chuyên môn phục vụ cho công việc.

By https://vinavic.vn/
https://vinavic.vn/

Đánh giá - Bình luận
0 bình luận, đánh giá về Tư vấn giám sát xây dựng là gì? Nhiệm vụ của tư vấn giám sát
Nhấn vào đây để đánh giá
Thông tin người gửi
Phong thủy
Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn!
0.11074 sec| 2402.742 kb